Dotacje

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy nowego produktu seratyzowanych krat pomostowych produkowanych przy wykorzystaniu własnej technologii wysokowydajnego, bezodpadowego i zautomatyzowanego systemu wytwarzania.