Dotacje

Opis projektu wdrożenia innowacyjnej technlogii topnikowania w zautomatyzowanej ocynkowni wyposażonej w enkapsulowaną trawialnię
Loga Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polaska, śląskie oraz UE

DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

„Wdrożenie wysokowydajnego, bezodpadowego i zautomatyzowanego systemu wytwarzania taśm seratyzowanych”

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-02D6/20-003

jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt stanowi wdrożenie prac badawczych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i dotyczy wdrożenia innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej. Nieznana i niestosowana dotychczas technologia bazuje na unikalnym połączeniu wysokowydajnego, precyzyjnego, bezodpadowego wytwarzania taśm seratyzowanych, stanowiących element antypoślizgowy krat pomostowych. Wynikiem projektu będzie poszerzenie ofery produktowej o precyzyjną seratyzowaną kratę pomostową i taśmę seratyzowaną.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2021 – 31 grudzień 2022.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy nowego produktu seratyzowanych krat pomostowych produkowanych przy wykorzystaniu własnej technologii wysokowydajnego, bezodpadowego i zautomatyzowanego systemu wytwarzania.

Wartość projektu: 3 198 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 910 000,00 PLN.

Szukasz pracy?
Dołącz do nas!

Scroll to Top
Skip to content